Gebouw

De Julianakerk is in 1928 gebouwd volgens een ontwerp van architectenbureau Bakker & van Herwijnen.

Het gebouw heeft diverse kenmerken van de Amsterdamse school: veel baksteen, steile daken, laddervensters, plastische/beweeglijke gevels, gevelversieringen. De uitvoering is echter aanzienlijk soberder dan de beroemde voorbeelden van de Amsterdamse school die in Amsterdam te bewonderen zijn (zie: Wikipedia artikel). Op de toren stond in het verleden een weerhaantje.

In de grote kerkzaal vallen op:

  • 7 ramen met de 7 kruiswoorden,
  • 7 ramen over de schepping (van links naar rechts: 1 hemel en aarde, licht en duister, 2 hemelgewelf, 3 scheiding land en water, plantenrijk, 4 zon, maan en sterren, 5 vissen en vogels 6 overige dieren en mensen 7 rustdag)
  • Ramen achterin met voorstellingen van Doop en Avondmaal,
  • Doopvont (rood wijst op het bloed van de verzoening),
  • Snijwerk preekstoel (Ezechiel 47), Ditzelfde thema zat ook in de vorige preekstoel
  • Inrichting met preekstoel centraal,
  • Zichtbare constructiedelen (kenmerk Amsterdamse school), dit kenmerk is ook verwerkt in het orgel.
  • Bij laatste renovatie is de rode kleurstelling teruggebracht
  • Het orgel is in 2005 vernieuwd door orgelmaker Edskes; hij bouwde o.a. nieuwe kasten (zonder schroeven); de opbouw van de werken is: Hoofdwerk, Rugwerk en Pedaal

De bovenzaal is voorzien van een zelfde soort kapconstructie als in de grote kerkzaal. Daarnaast is er sinds 2010 een raampartij met gebrandschilderd glas.

Het onderwerp is de passage uit psalm 84: ‘de zwaluw legt haar jongskens neer, in ’t kunstig nest bij uw altaren’.

De booglijn van de muur waarin de ramen zitten komt terug in het glas. Ten eerste omdat dat meer eenheid geeft aan het geheel, ten tweede om daarmee het kerkgebouw te verbeelden. Ook de consoles verwijzen naar het gebouw. Aan de buitenkant van de kerk zitten die ook. Ze hebben hier echter een kleur gekregen want “grijs is ook maar zo grijs…” Links is van de bol een harp gemaakt: Davids harp. Uit die harp waaiert de muziek (muziekschrift). Dat waaiert uit en vormt een kader voor het zwaluwnest. Het glas-in-lood raampje in het glas-in-lood raam is gewoon een kleurig detail om het geheel wat fleuriger te maken.