Geschiedenis

Geschiedenis van de Julianakerk

  • 1928: gebouwd als 2e kerk van de Gereformeerden in Dordrecht naar ontwerp van architectenbureau Bakker & van Herwijnen. De naam is Julianakerk. Omdat de 1e Gereformeerde Kerk in Dordrecht Wilhelminakerk heette (en nog heet). Volgens overlevering van onze oud-koster, de heer Vink, bevat deze kerk een geheim. „Bij de bouw is ergens in de kerk een koker met een oorkonde ingemetseld. Die oorkonde is een verklaring dat het koningshuis toestemming geeft om de kerk naar Juliana te vernoemen. Ik vermoed dat de rol ergens rechts van de kansel zit.”
  • 10 mei 1940: Na 12 vreedzame jaren zijn ruim honderd Duitse Parachutisten in alle vroegte geland op het toen nog open terrein van het Weizigtpark naast de Julianakerk. Zij hadden als opdracht contact te maken met parachutisten die in Zwijndrecht waren geland om zo de bruggen veilig te stellen voor de opmars van Duitsers vanuit Noord-Brabant over de Moerdijkbruggen (ook daar waren parachutisten geland). In de gevechten die volgden werd deze groep Duitsers uitgeschakeld.
  • Ook de Julianakerk lag dus in de gevechtszone. Een Nederlandse sluipschutter had zich in de toren verschanst en beschoot de Duitsers. Deze beantwoordden dat vuur en de inslagen daarvan zijn nog te zien in de muur linksboven de hoofdingang.
  • 1977: aangekocht door Gereformeerde Gemeente. Renovatie waarbij o.a. banken, preekstoel en orgel werden vervangen. Het oude orgel heeft sindsdien zijn plaats in de Gereformeerde Kerk in Dubbeldam. Belangrijk streven bij deze renovatie was het interieur lichter te maken. Hiervoor werden de bakstenen muren wit gesausd.
  • 2005: opnieuw renovatie met nu meer aandacht voor de buitenzijde. De regenwaterafvoer is hersteld. Het door betonrot aangetaste betonwerk is gerepareerd. De muren zijn schoongemaakt. Onzichtbaar, maar ook erg belangrijk, is de voorziening om het grondwaterpeil onder kerk op niveau te houden. Hiervoor is een aansluiting gemaakt met het water in het Weizigtpark.
  • Het interieur is toen ook opnieuw aangepakt: de achtergalerij is uitgebreid, er zijn nieuwe banken geplaatst, een nieuwe klimaatregeling is gerealiseerd en het orgel is vernieuwd. Opnieuw zijn de muren gesausd.