Nieuws

8 februari 2018
Na de kerkdienst van D.V. 14 februari a.s. wordt een ledenvergadering gehouden voor het beroepen van een eigen predikant. De kandidaten die door de kerkenraad zijn gesteld, zijn ds. H.A. van Zetten en ds. W. Harinck.

7 oktober 2017
Er zijn nieuwe data toegevoegd voor de vrouwenochtenden die gehouden worden in de Julianakerk.
De bijeenkomsten zijn vanaf ongeveer 9.30 tot 11.00/11.30 en worden gehouden op de volgende data:
- 7 november
- 5 december

15 september 2017
A.s. zondag maken we een begin met het lezen van de catechismusverklaring van ds. Van Eckeveld. Bij deze preken worden verwerkingsvragen gemaakt. De vragen bij de eerste 13 zondagen zijn gereed en liggen in als boekje in de kerk. Dit boekje kan zondag meegenomen worden. Het is hier ook digitaal beschikbaar.

22 juni 2017
Op de ledenvergadering van D.V. 26 juni a.s. hopen we opnieuw een beroep uit te brengen. De kandidaten die door de kerkenraad zijn gesteld, zijn ds.W. Harinck en ds. G.W.S. Mulder.