Zendingsvereniging 'Lioba'

Ria van der Beek- de Jong presidente
Willeke Verduijn – Janse presidente
Cora van Eenennaam – Buijk secretaresse
Annie ten Voorde penningmeesteresse
Leni Jansen-van der Weyden 2e secretaresse
Ria Korevaar- Hansum 2e penningmeesteresse
Thea Visser- Hobo alg. adjunct
Adres secretariaat Oudendijk 79, 3319 AE Dordrecht
  secretariaat-lioba@kpnmail.nl
   
Financiele gegevens Bankrekeningummer NL96INGB0006459850
  T..n.v. "Zendingsvereniging Lioba"
  lioba-financieel@solcon.nl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergadert eenmaal per twee weken op dinsdagavond vanaf 20.00 uur.