Orgel

Geschiedenis orgel Julianakerk

In 1967 nam de Gereformeerde Gemeente van Dordrecht het Van den Berg en Wendt-orgel in gebruik in het kerkgebouw aan het Kasperspad. Het orgel had 19 stemmen verdeeld over hoofdwerk, zwelwerk en pedaal. De speeltafel bevond zich achter het orgel.

Op 7 april 1978, ruim een jaar na de ingebruikneming van de Julianakerk, werd het uitgebreide orgel in gebruik genomen. Het orgel werd uitgebreid tot 26 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, rugwerk en twee pedaaltorens. De speeltafel bleef echter aan de achterzijde van het hoofdwerk.

In 2004 heeft er een grote renovatie van het kerkgebouw plaatsgevonden.
Besloten werd om ook het orgel geheel te renoveren. Orgelbouwer Bernhardt Edskes kreeg deze opdracht. Windvoorziening, windladen, tractuur, kassen en tongwerken werden vernieuwd. De speeltafel bevindt zich nu tussen hoofdwerk en rugwerk. Het orgel is uitgebreid tot 32 stemmen en geheel geherintoneerd.

Dispositie

Hoofdwerk
Quintadeen 16
Prestant 8
Roerfluit 8
Gamba 8
Octaaf 4
Fluit 4
Nasat 2 2/3
Superoctaaf 2
Cornet IV
Mixtuur IV
Cymbel II
Trompet 8

Rugwerk
Prestant 8 disc.
Holpijp 8
Prestant 4
Holfluit 4
Woudfluit 2
Quint 1 1/3
Sesquialter Q 2 2/3 *)
Sesquialter T 1 3/5 *)
Scherp IV
Dulciaan 8

Pedaal
Prestant 16
Subbas 16
Octaafbas 8
Roerquint 5 1/3
Octaaf 4
Nachthoorn 2
Mixtuur IV
Bazuin 16
Trompet 8

2 pedaalkoppelingen
Schuifkoppel

*) Het Quint- en het Tertskoor van de Sesquialter hebben elk een eigen registertrekker.