Corona nieuws

Aanpassingen coronabeleid update 28-11-2021

Afgelopen vrijdag zijn opnieuw verdergaande maatregelen aangekondigd om het aantal corona besmettingen verder terug te dringen.
Een belangrijke maatregel betreft de beperkingen na vijf uur ’s middags. Dat raakt ook ons kerkelijk leven.
Als kerkenraad hebben we besloten dat vanaf morgen er geen kerkelijke activiteiten zullen zijn op doordeweekse avonden.
Dat betekent geen Bijbellezingen, geen huisbezoeken en geen bijeenkomsten voor verenigingen, commissies, catechisaties en JV’s.
De geplande Bijbellezing deze week zal wel plaatsvinden, maar online worden uitgezonden.
 
Ook voor de catechisaties zal op iedere maandagavond een uitzending worden georganiseerd zolang we niet bij elkaar kunnen komen.
Voor de 12, 13 , 14 en 15-jarigen zal dit zijn van kwart over zeven tot ca. kwart voor acht en voor de 16-jarigen en ouder vanaf acht uur tot ca. half negen.
 
We zullen de komende weken nog scherper er op toezien dat het in het kerkgebouw ook goed mogelijk is om de anderhalve meter en de lege tussenbank aan te houden.
Kom daarom ook niet zonder uitnodiging of overleg naar de kerk, dat maakt het garanderen van de anderhalve meter erg lastig.
 
Het is en blijft onverminderd een moeilijke situatie voor ons allemaal.
Deze maatregelen raken ons heel direct.
Zeker nu de activiteiten in de avond stilgelegd worden vragen we u om ook te denken aan de eenzamen in de gemeente. Laten we oog voor elkaar blijven houden.
En, ondanks dat wij het allemaal niet kunnen overzien, mogen we één ding belijden: God, de HEER, regeert; Beeft, gij volken, eert, Eert Zijn hoog bestel! Hem loopt het niet uit de hand en op Hem mogen we ook nu weer ons vertrouwen en onze hoop stellen.

 

Coronaregels:

 

1. De basisregels worden ook in de kerk weer aangescherpt en brengen we opnieuw onder de aandacht.
Blijf thuis bij klachten, desinfecteer uw handen en houdt de anderhalve meter afstand aan.

 

2. Bij verplaatsing in het kerkgebouw is een mondkapje weer verplicht.

 

3. In lijn met voorgaande (mondkapjesplicht), is besloten om niet meer samen te zingen in de kerk.
We begrijpen dat dit voorstel pijnlijk is en moeilijk verteerbaar. Zo hebben we dat als kerkenraad ook ervaren. Toch vonden we dat we deze verantwoordelijkheid moesten nemen.
Het is duidelijk dat de besmettingen voornamelijk plaatsvinden door de lucht. Dat is de reden voor een mondkapjesplicht en voor de coronapas bij koorrepetities. Het zingen wordt daarmee nog steeds als een verhoogd risico gezien.
Het is daarom in lijn met die maatregelen om – hoe pijnlijk ook – toch tijdelijk af te zien van de samenzang.

 

We ervaren dit allemaal als moeilijke besluiten. Er moet weer een stap terug gedaan worden.
De oproep die van de kansel gedaan is blijft daarom staan. Laten we bidden om geduld, zachtmoedigheid en onderlinge liefde.
Allen van harte Gods Zegen en ondersteuning toegewenst.

 

De kerkenraad