Corona nieuws

Vorige week maandag heeft de kerkenraad besloten om alle corona-beperkingen op te heffen. Dat betekent geen uitnodigingen voor de kerkdiensten meer. Iedereen is vrij om net als voorheen naar de diensten te komen.:

  1. Het lijkt erop dat nog niet voor iedereen duidelijk is hoe het zit met het uitnodigingsbeleid voor de kerkdiensten. Om alle onduidelijkheid hierover weg te nemen: er worden geen uitnodigingen meer verstuurd voor de kerkdiensten.
  2. De tweede ochtenddienst vervalt hiermee ook en de ochtenddienst gaat weer terug naar 10 uur. De middagdienst gaat standaard nu naar 16.45u
  3. Er wordt vooralsnog niet gecollecteerd. De diaconie is bezig met een bezinning hierop. Eén van de reden is dat de mogelijkheid om contant geld af te storten de afgelopen twee jaar drastisch afgenomen is en nog kostbaarder geworden. Hier komt binnenkort meer informatie over.
  4. Broeders uit de kerkenraad met een opgroeiend gezin hebben de mogelijkheid om met regelmaat bij hun gezin te zitten in plaats van in de kerkenraadsbanken. Ziet u dus een broeder in de kerkzaal zitten, dan is dit de reden.
  5. De standaardtijd voor de middagdienst gaat van 17 uur naar 16.45u. Dit geeft net wat meer speling voor onze predikant richting een avonddienst elders. De ochtenddienst gaat weer terug naar één dienst om 10 uur.