Contactgegevens

Algemeen

Mauritsweg 286
3314 LT  Dordrecht
(Route)

T. 078 – 614 24 00

Scriba van de kerkenraad

Dhr. K. Gertenbach
T. 078 – 615 23 38
Stuur een bericht naar: K. Gertenbach

U kunt contact opnemen voor kerkelijke zaken, of als u een bericht of advertentie wilt plaatsen in ons kerknieuws.

Website

Voor vragen met betrekking tot de website kunt u zich richten tot de redactiecommissie

Commissies

Evangelisatiecommissie

Engelstalige dienst d.d. 16 oktober 2022.
Voorganger: Ds. M.H. Schot

Contact: Ruben Dingemanse

Zendingscommissie

Contact:
G.A. de Keijzer

Commissie Ouderenzorg

Deze commissie verzorgt viermaal per jaar bijeenkomsten voor ouderen en alleenstaanden in de grote zaal van de kerk.

Contact: J. Nieuwland

Commissie Hulpsaam

De vrijwilligers van HulpSaam zijn gemeenteleden die zich beschikbaar stellen voor mensen binnen en buiten de gemeente.
Zij bieden kortdurende praktische hulp aan hen die geen beroep kunnen doen op hun netwerk en waar geen professionele hulp mogelijk is.
Aanmelden kan bij onderstaande personen.

Contact: Commissie Hulpsaam

Commissie Een Luisterend oor

Voor een vertrouwelijk contact voor en door gemeenteleden.
Aanmelden kan door te bellen met Petra Verloop-Baan of Ina Boogaard of te mailen. Na een oriënterend gesprek met Petra Verloop of Ina Boogaard brengen zij u in contact met één van de achttien vaste vertrouwenspersonen.
Uiteraard na zorgvuldige afstemming van uw wensen en behoeften
Contact: Een luisterend oor

Gehandicaptenzorg

Contact: Petra Verloop

Commissie van beheer

Doelomschrijving

Contact: Arco van Wensen

Financiele commissie

Contact: N.J. Stuut

Redactie en administratie Kerknieuws

Contact: K. Gertenbach

Coordinator Oud papier

Orgelcommissie

Leden en doopleden van de gemeente kunnen, op verzoek aan de commissie, in de gelegenheid gesteld worden van het kerkorgel gebruik te maken, wanneer dit voor hun studie, onder leiding van een erkend organist, noodzakelijk is en zij ten minste 2 jaar pedaalles hebben (gehad).

De afspraken en regels voor het bespelen van ons kerkorgel door (doop)leden die daarvoor toestemming hebben gekregen van de Orgelcommissie:
1. Neem geen andere organisten mee, alleen in overleg
2. Niet eten en drinken bij het orgel
3. Vul het gastenboek en eventueel het logboek in
4. Meld storingen bij de koster
5. Bespeel het orgel met beleid, wees zuinig op het instrument!

Kerkhulpverlening

Binnen onze gemeente is een hulpverleningsorganisatie aanwezig.
Deze hebben als taakstelling te handelen bij incidenten en het verlenen van eerste hulp in voorkomende gevallen.

Contact: Coby de Deugd

Geschiedenis

Geschiedenis kerkelijke gemeente

De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente Dordrecht heeft oude papieren. Weliswaar is de huidige gemeente geïnstitueerd in 1930, maar in feite bestond de gemeente al eerder. Sinds het begin van de 20e eeuw werden er al diensten belegd in gebouw “De Schildersbond” aan de Cornelis de Wittstraat.

Het betrof mensen uit diverse afgescheiden kerken die zich niet met de kerkelijke ontwikkelingen aan het eind van de 19e eeuw konden verenigen. Zij vormden de zogenaamde ‘Vrienden der Waarheid’.

In 1913 ontstond onder hen onenigheid. Een bepaald deel ging in dat jaar in het gehuurde gebouw Patrimonium aan de Lange Breestraat diensten beleggen. Al spoedig werd dit een afdeling van de Gereformeerde Gemeente van Ridderkerk. Het ging om totaal ca. 60 leden.

Lees verder +

Geschiedenis kerkgebouw

De Julianakerk is in 1928 gebouwd volgens een ontwerp van architectenbureau Bakker & van Herwijnen. Het gebouw heeft diverse kenmerken van de Amsterdamse school: veel baksteen, steile daken, laddervensters, plastische/beweeglijke gevels, gevelversieringen. De uitvoering is echter aanzienlijk soberder dan de beroemde voorbeelden van de Amsterdamse school die in Amsterdam te bewonderen zijn (zie: Wikipedia artikel). Op de toren stond in het verleden een weerhaantje.

Lees verder +

Geschiedenis orgel

In 1967 nam de Gereformeerde Gemeente van Dordrecht het Van den Berg en Wendt-orgel in gebruik in het kerkgebouw aan het Kasperspad. Het orgel had 19 stemmen verdeeld over hoofdwerk, zwelwerk en pedaal. De speeltafel bevond zich achter het orgel.

Op 7 april 1978, ruim een jaar na de ingebruikneming van de Julianakerk, werd het uitgebreide orgel in gebruik genomen. Het orgel werd uitgebreid tot 26 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, rugwerk en twee pedaaltorens. De speeltafel bleef echter aan de achterzijde van het hoofdwerk.

Lees verder +