Welkom

Hartelijk welkom op de site van de Julianakerk te Dordrecht.

Live uitzendingen met beeld

De live uitzendingen zijn te volgen via het YouTube kanaal van de Julianakerk.
Op de home pagina van dit kanaal zijn de geplande live uitzendingen te vinden. We vragen dringend om, indien mogelijk, de uitzending via YouTube te volgen. De uitzending via deze website is gevoeliger voor overbelasting dan de YouTube website.

Preekvoorbereiding/liturgie:
27-05-2020: Bijbellezing:Wie Jezus is voor Gods kinderen
24-05-2020: Morgendienst:Talenten in het koninkrijk van God
24-05-2020: Middagdienst: Gods hand

Bankrekeningnummers collecte
De bankrekeningnummers om uw collecte aan over te maken zijn:
Voor de kerk: NL52ABNA0443300003 (tevens extra collecten)
Voor diaconie: NL30ABNA0443300011
Voor bouwfonds: NL16ABNA0443897298
Voor Zendingscommissie (busjes uitgang): NL74 RABO 016 110 46 65

Het verzoek is om één keer per maand de bedragen over te maken.
Bij voorbaat dank hiervoor!

Nieuwsberichten

25 mei - Update n.a.v. nieuwe maatregelen

Afgelopen week zijn enkele versoepelingen in de Corona-maatregelen definitief doorgevoerd.
Eén van de wijzigingen is dat met ingang van 1 juni het toegestaan is om met maximaal 30 personen samen te komen in de kerk.
Vanaf 1 juli mag dat wellicht weer met maximaal 100 personen. Dat wordt echter alleen mogelijk als de samenkomsten in de maand juni goed verlopen.
Deze maand wordt door de overheid als een proefperiode beschouwt. Op die manier wil de kerkenraad deze periode ook gebruiken.

Er is inmiddels een protocol opgesteld voor het samenkomen in het kerkgebouw. De komende maand willen we dit protocol testen met de gezinnen van de kerkenraadsleden.
Tijdens die periode kiezen we er voor om samen te zingen in de kerk. De samenzang is een wezenlijk onderdeel van de eredienst en het lijkt er inmiddels op dat dit met ruime onderlinge afstand ook veilig kan.

Nogmaals willen we benadrukken dat dit een proefperiode is. Het is niet vanzelfsprekend dat we in juli samen kunnen komen met 100 personen en evenmin dat we dit op dezelfde manier kunnen doen als in juni met 30 personen.
Ook het overheidsbeleid kan in deze periode nog wijzigen.

We blijven uitzien naar het moment dat we als gemeente weer allemaal op mogen komen naar de kerk.
Gelukkig kunnen we door de middelen wel samenkomen rond het Woord. We zien ook dat dit trouw gebeurt en daar zijn we dankbaar voor.
De Heere zegene de verkondiging van Zijn Woord onder ons, juist ook in deze omstandigheden.

20 april - Zendingscommissie

Ook niemand bij de ZGG kan om de coronacrisis heen. Daarbij hebben alle ZGG-werkers hun eigen beleving en praktische omstandigheden. Om ruimte te geven aan de verschillen en om elkaar en het thuisfront te bemoedigen, deelt de ZGG graag de persoonlijke ervaringen die u kunt vinden op https://zgg.nl/nieuws/zendingswerk-in-crisistijd.html. Wilt u ook de zendingswerkers in uw gebeden gedenken?

9 april - Terugkijken uitgezonden diensten.

Het blijkt dat er behoefte is om de uitgezonden diensten op een later tijdstip te kunnen bekijken.
Bijvoorbeeld vanwege diensten in de zorg of omdat samen de dienst volgen vanwege kleine kinderen niet altijd lukt op het geplande tijdstip.
Vanwege de privacy regels is het niet mogelijk om de diensten openbaar op het You Tube kanaal te laten staan.
Deze zijn nu wel te benaderen via het besloten gedeelte van deze website.
Op de pagina Preekarchief vindt u links naar de recente uitzendingen.
Het is niet de bedoeling dat deze links verspreid worden, ze zijn alleen bedoeld voor leden van onze gemeente.

18 maart 2020 - Bericht van Hulpsaam

Oudere en kwetsbare gemeenteleden die, vanwege het ontbreken van een netwerk van familie, vrienden en bekenden, niet in staat zijn om boodschappen te laten doen, kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinatoren van Hulpsaam.
Gemeenteleden die zich voor deze dienstverlening willen inzetten, kunnen zich bij de coördinatoren van Hulpsaam als vrijwilliger aanmelden. De telefoonnummers van de coördinatoren zijn vermeld in de gemeentegids en in Kerknieuws.