Welkom

Hartelijk welkom op de site van de Julianakerk te Dordrecht.

Live uitzendingen met beeld

De live uitzendingen zijn te volgen via het YouTube kanaal van de Julianakerk.
Op de home pagina van dit kanaal zijn de geplande live uitzendingen te vinden. We vragen dringend om, indien mogelijk, de uitzending via YouTube te volgen. De uitzending via deze website is gevoeliger voor overbelasting dan de YouTube website.

Preekvoorbereiding/liturgie:
05-04-2020: Morgendienst: Een kruisdrager voor Jezus gezocht
05-04-2020: Middagdienst: Gods kind hersteld na val in zonden

Bankrekeningnummers collecte
De bankrekeningnummers om uw collecte aan over te maken zijn:
Voor de kerk: NL52ABNA0443300003 (tevens extra collecten)
Voor diaconie: NL30ABNA0443300011
Voor bouwfonds: NL16ABNA0443897298
Van diverse kanten zijn giften voor de collecte binnengekomen, waarvoor hartelijk dank! We willen u wel vragen dit niet wekelijks te doen, de administratieve verwerking van deze boekingen is namelijk een behoorlijke klus. Daarom het verzoek om één keer per maand een bedrag over te maken.
Bij voorbaat dank hiervoor!

Nieuwsberichten

4 april - Ds. Zondag hersteld.

Ds. Zondag is van zijn ziekte hersteld en hoopt zondag 5 april weer voor gaan in beide diensten.

2 april - Update n.a.v. nieuwe maatregelen

Op 23 maart zijn extra maatregelen bekend gemaakt om het coronavirus te bestrijden. Eén van de maatregelen leek te zijn, dat alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden waren, zodat het niet meer mogelijk zou zijn om als gemeente bijeen te komen. Ook niet in kleine groepen.
Later bleek, dat Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten fysiek doorgang konden vinden met maximaal 30 personen bij elkaar. Deze maatregel is inmiddels verlengd tot 28 april.
De kerkenraad heeft besloten van die mogelijkheid geen gebruik te maken. Besloten is, dat de diensten plaats vinden met als enige aanwezigen de predikant, de ouderling van dienst, de koster, de organist en (in principe op woensdagavond) een doventolk.

Het is pijnlijk en verdrietig om als gemeente niet meer in Gods huis samen te kunnen komen. Dat gemis wordt gevoeld. De Heere vervulle Zijn belofte dat waar twee of drie in Zijn Naam vergaderd zijn, Hij in het midden zal zijn, Matth 18: 20.

We herinneren u aan de mogelijkheid om contact op te nemen met één van de kerkenraadsleden voor meer informatie. Als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek, dan kunt u altijd met uw wijkouderling bellen.

Wij wensen een ieder Gods Zegen en nabijheid toe.

18 maart 2020 - Bericht van Hulpsaam

Oudere en kwetsbare gemeenteleden die, vanwege het ontbreken van een netwerk van familie, vrienden en bekenden, niet in staat zijn om boodschappen te laten doen, kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinatoren van Hulpsaam.
Gemeenteleden die zich voor deze dienstverlening willen inzetten, kunnen zich bij de coördinatoren van Hulpsaam als vrijwilliger aanmelden. De telefoonnummers van de coördinatoren zijn vermeld in de gemeentegids en in Kerknieuws.